แปลเอกสาร พร้อมตราประทับ NAATI

ราคาเริ่มต้น $44.95

คลิกลิงค์ล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ AcudocX และแปลเอกสารได้เลย
เอกสารแปลทุกฉบับมีตราประทับของ NAATI เหมาะสำหรับการใช้ยื่นหน่วยงานรัฐประเทศออสเตรเลีย

ราคาเริ่มต้น $44.95 + ค่าบริการ

powered by

มี 3 ตัวเลือก

เหมาะกับใช้ยื่นหน่วยงานรัฐประเทศออสเตรเลีย มีตราประทับของ NAATI รับรอง

1. แปลเอกสารแบบย่อ บริการตนเอง

ความเร็ว
ราคา

2. แปลเอกสารแบบย่อ นักแปลทำให้

ความเร็ว
ราคา

3. แปลเอกสารแบบเต็ม เหมือนต้นฉบับ

ความเร็ว
ราคา

ตัวอย่างการแปลแบบย่อ

การแปลเอกสารแบบย่อ หรือ extract translation เอกสารประเภทนี้สามารถใช้ได้เกือบทุกกรณีในประเทศออสเตรเลีย เช่นการยื่นขอวีซ่า การยื่ขอสัญชาติ หรืออื่น ๆ ที่ต้องการการยืนยันตัวตน หรือเน้นแค่ข้อมูลสำคัญ (ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่ และอื่น ๆ)

ตัวอย่างการแปลแบบเต็ม

การแปลเอกสารแบบเต็ม หรือ full translation เป็นการแปลเอกสารทางการที่มีความเหมือนต้นฉบับทุกรายละเอียด แปลทุกอย่างที่ระบุในเอกสาร ซึ่งเหมาะต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ระบุมาว่า ต้องการเอกสารแบบเต็มเท่านั้น

วิธีใช้

01

ลูกค้าอัปโหลดเอกสาร

ลูกค้าอัปโหลดเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปถ่ายเอกสาร และกรอกข้อมูลที่ระบบต้องการเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีแค่ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด และอื่น ๆ

02

ลูกค้าจ่ายเงินและส่งงาน

ลูกค้าสามารถใช้ Visa/Mastercard หรือ PayPal ในการจ่ายเงินผ่านระบบ AcudocX หากต้องการเอกสารต้นฉบับให้กดเลือก Postage แล้วชำระเงินสำหรับเอกสารที่ต้องการแปล จากนั้นกดส่งงานให้นักแปลตรวจสอบ

03

นักแปลตรวจสอบ

นักแปลตรวจและแก้ไขงาน หากมีจุดที่ต้องแก้ไข นักแปลสามารถแก้ไขให้ลูกค้าได้ฟรีสองจุด หากต้องแก้เกินสองจุดจะมีค่าบริการเพิ่มข้อมูลละ $2.49

04

ลูกค้าตรวจสอบ

หากมีการแก้ไขจากนักแปล งานจะถูกส่งกลับไปให้ลูกค้าตรวจสอบอีกครั้ง ลูกค้าต้องตรวจสอบทุกช่องอย่างละเอียด ถ้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมลูกค้าสามารถใช้ช่องส่งข้อความแจ้งให้นักแปลแก้ไข เมื่อลูกค้าพอใจกับงานแปลแล้ว ให้ลูกค้ากดปุ่ม Finish Review

05

เอกสารพร้อมดาวน์โหลด

เมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักแปลจะประทับตรารับรอง NAATI ให้ ระบบจะแจ้งเตือนว่าเอกสารพร้อมดาวน์โหลดแล้ว สามารถนำไฟล์เอกสารแปลแบบดิจิตอลไปใช้งานได้เลย

01

ลูกค้าอัพโหลดเอกสาร

ลูกค้าอัพโหลดเอกสารที่ต้องการแปล โดยจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปถ่ายเอกสารก็ได้ กดเลือก Postage หากต้องการเอกสารต้นฉบับ จากนั้นให้ทำการชำระเงินโดยใช้ Visa/Mastercard หรือ PayPal ในการจ่ายเงินผ่านระบบ AcudocX

02

แปลเอกสาร

นักแปลทำการแปลเอกสารทั้งหมด

03

นักแปลอัพโหลดเอกสาร

เมื่อแปลเอกสารเสร็จ นักแปลจะอัปโหลดเอกสารเข้าระบบให้ลูกค้าตรวจสอ

04

ลูกค้าตรวจสอบ

ลูกค้าต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ถ้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมลูกค้าสามารถใช้ช่องส่งข้อความแจ้งให้นักแปลแก้ไข เมื่อลูกค้าพอใจกับงานแปลแล้ว ให้ลูกค้ากดปุ่ม Finish Review

05

เอกสารพร้อมดาวน์โหลด

เมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักแปลจะประทับตรารับรอง NAATI ให้ ระบบจะแจ้งเตือนว่าเอกสารพร้อมดาวน์โหลดแล้ว สามารถนำไฟล์เอกสารแปลแบบดิจิตอลไปใช้งานได้เลย

ถ้าลูกค้ามีเอกสารที่ไม่ได้ระบุข้างบน กรุณาส่งอีเมลเพื่อทำการเสนอราคาให้

แล้วฉันต้องทำยังไง?

ให้ลูกค้ากดปุ่ม ‘เริ่มแปลเอกสาร คลิก’ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ AcudocX เลือกภาษาไทย เลือกประเภทเอกสาร เลือกประเภทวิธีที่ต้องการแปล ดูวีดีโอแนะนำขั้นตอน หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนและกดชำระเงิน รอรับเอกสาร

จะใช้เวลานานไหม?

ถ้าลูกค้าเลือกแบบแปลเอกสารเอง และทำทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถรับเอกสารแปลภายใน 1 ชั่วโมง หากเลือกให้นักแปลทำให้ ใช้เวลา 1 วันทำการ และแปลฉบับเต็ม 1-3 วันทำการ

จ่ายเงินยังไง?

ลูกค้าสามารถใช้ Visa/Mastercard หรือ PayPal จ่ายเงินผ่านระบบ AcudocX หากลูกค้าส่งอีเมลให้ตีราคา ลูกค้าสามารถชำระเงินวิธีอื่นได้ เช่น โอนเข้าบัญชี เป็นต้น

Start Your Translation Today

When Words Matter, Rely on a NAATI-Certified Translator

Find Out What Sets Immi Apart

Start Your Translation With Immi Today!

20% Discount

Enter ‘MAY20’ at the checkout to save!